Storno podmínky - Summer Edition

Protože je většina nákladů spojených s akcí kvůli dosažení co nejnižší ceny hrazena ve velkém předstihu, včetně platby za ubytování a stravu, je třeba při odhlášení z akce počítat s následujícími storno podmínkami.

I. Bez pojištění

Při odhlášení z akce se účtuje storno poplatek ve výši x % z celkové částky účastnického poplatku* za Tanec bez hranic. Rozhodující je, kolikátý den před začátkem pobytu o storno požádáte. Požádáním o storno se rozumí zaslání e-mailu na adresu info@tanecbezhranic.cz.

 • Při stornu 61. den a více před akcí je storno poplatek ve výši 20 %.
 • Při stornu 60. – 31. den před akcí je storno poplatek ve výši 50 %.
 • Při stornu 30. – 8. den před akcí je storno poplatek ve výši 80 %.
 • Při stornu 7. den až do konce akce je storno poplatek ve výši 100 % (tj. zaplacený účastnický poplatek od 7. dne už nelze vrátit).
Storno se vztahuje výhradně na tyto položky:
 • Ubytování a strava
 • Lekce (všechny druhy)
 • Pedagogický dozor
 • Ranní lekce Stretch and Strength
Storno se nevztahuje na tyto položky:

Pro zajištění dobré ceny tyto položky objednáváme s velkým předstihem, a proto není možné je stornovat.

 • Tričko (můžete se pro něj u nás stavit nebo vám ho pošleme poštou)
 • Doprava
 • Vouchery merch
 • Vouchery na Spring Edition
 • Pojištění

II. Pojištění storna z důvodu nemoci či úrazu

Upozornění: Pojištění není možné uplatnit na předčasný odjezd v předposlední den pobytu, např. akce končí v sobotu ve 13.00, odjedu v pátek večer, neuplatním storno pojištění.

Účastníkům nabízíme možnost pojištění na storno. Pojištění se vztahuje na zrušení účasti z důvodu nemoci na základě předložené lékařské zprávy a vztahuje se i na případný předčasný odjezd z akce z důvodu nemoci či úrazu. Účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického poplatku** za celé zbývající dny pobytu. Cena pojištění je 300 Kč / objednávka. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a platí na celou objednávku. Pojištění storna se nevztahuje na zrušení pobytu a předčasné odjezdy z rodinných a jiných důvodů – v takovém případě se storno řídí základními storno podmínkami.

III. Pojištění storna bez udání důvodu

Kromě základního pojištění na zrušení účasti z důvodu nemoci, nabízíme účastníkům možnost připlatit si pojištění na storno bez udání důvodu. Při pojištění se na storno bez udání důvodu není vyžadována lékařská zpráva a účastníkovi bude vyplaceno 80 % uhrazeného účastnického příspěvku** za celé zbývající dny pobytu. Pojištění na storno je zcela dobrovolné a platí na celou objednávku. Cena pojištění je 500 Kč / objednávka.

* Odesláním přihlášky automaticky souhlasíte se storno podmínkami.

** Účastnickým poplatkem se rozumí celková částka za objednanou akci vyjma volitelných částek za pojištění, tričko a dopravu.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Tance bez hranic jsou k dispozici zde.